Adatvédelmi nyilatkozat

A. Bevezetés

 1. Bárkányi Sándor, a http://webprof.hu weboldal üzemeltetője adatvédelmi nyilatkozata;
 2. Nagyon fontos a látogatók személyes adatainak védelme, a weboldal üzemeltetője elkötelezett ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt az Ön személyes adatainak kezeléséről.
 3. Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg a weboldalt, azzal engedélyezi a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalt.

B. Forrás

Ez a dokumentum a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonján alapszik, amelyet a Website Planet módosított (www.websiteplanet.com)

C. A személyes adatok gyűjtése

A weboldal üzemeltetője következő típusú személyes adatokat gyűjtheti, tárolhatja és felhasználhatja:

 1. a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője valamint az operációs rendszere típusát és verzióját;
 2. információkat a weboldal meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
 3. a weboldalon a kapcsolat felvételekor megadott információkat, például az e-mail cím, név, telefonszám, egyedi üzenet tartalma;
 4. a weboldalon az e-mailes hírlevélre feliratkozáskor megadott információkat, például: a név, e-mail cím;
 5. a weboldalon a szolgáltatások igénybevételekor megadott információkat;
 6. a weboldal használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalt;
 7. az e-mailben vagy a weboldalon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
 8. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött a weboldal üzemeltetője számára.

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

D. Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalon keresztül küldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra kerül felhasználásra:

 1. a weboldal és a vállalkozás adminisztrálása;
 2. a weboldal testreszabása az Ön számára;
 3. a weboldalon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára
 4. a weboldalon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére;
 5. számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;
 6. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;
 7. olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;
 8. e-mail hírlevél küldése Önnek, ha azt igényelte (melyről bármikor leiratkozhat);
 9. harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználókról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);
 10. a weboldallal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;
 11. a weboldal biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
 12. a weboldal használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint
 13. egyéb felhasználások.

Ha Ön személyes információkat küld a weboldalon való közzététel céljából, ezeket az információkat a weboldal üzemeltetője közzéteszi és egyéb módon felhasználja az Ön által megadott engedély alapján.

Az Ön adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira vonatkozóan a közzétételt a weboldalon, ezek a beállítások pedig módosíthatók a weboldalon az adatvédelmi beállítási lehetőségek használatával.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatai harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából átadásra nem kerül.

E. A személyes adatok közzététele

A weboldal üzemeltetője az Ön személyes adatait bármilyen biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölheti, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait a weboldal üzemeltetője közzéteheti:

 1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 2. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
 3. a törvényes jogok megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése céljából történő információszolgáltatás mások számára);
 4. bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhető, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű vélemény szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait a weboldal üzemeltetője nem adja át harmadik feleknek.

F. Nemzetközi adattovábbítás

 1. Az Ön által a weboldalon közzétett vagy a weboldalon közzétételre az Ön által benyújtott személyes adatok az interneten keresztül elérhetők lehetnek az egész világon. Nem akadályozhatjuk meg az ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen információkkal történő visszaélést mások által.
 2. Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak továbbításához a jelen F. szakaszban leírtak szerint.

G. A személyes adatok megőrzése

 1. A jelen G. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően járjunk el.
 2. A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz.
 3. A G-2. cikkely sérelme nélkül, általában az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat töröljük az alábbiakban megadott dátumban/időpontban: 14 nappal a kifejezett törlési kérelem beérkezte után, vagy 2 évvel az általános adatbeérkezés után;
 4. A G. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően megőrizzük:
  • olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
  • amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban; és
  • törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára).

H. Az Ön személyes adatainak biztonsága

 1. A weboldal üzemeltetője megteszi a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
 2. A weboldal üzemeltetője minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szerveren tárol.
 3. A weboldal üzemeltetője a weboldalon lebonyolított összes folyamatot titkosítással védi.
 4. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és a weboldal üzemeltetője nem garantálhatja az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.
 5. Ön felelős a weboldal eléréséhez használt jelszava bizalmas kezeléséért; 

I. Módosítások

A weboldal üzemeltetője időnként frissítheti ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzéteszi az új verzióját a weboldalon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. 

J. Az Ön jogai

Felszólíthatja a weboldal üzemeltetőjét arra, hogy bocsásson rendelkezésére minden személyes információt, amely a rendszerben elérhető Önről; az ilyen információk szolgáltatása a következő feltételek mellett történik: az Ön személyazonosságának a megfelelő módon történő igazolása.

A weboldal üzemeltetője a törvény által megengedett mértékben visszatarthatja az Ön által kért személyes információkat.

A weboldal üzemeltetőjét bármikor felszólíthatja arra, hogy marketing célból ne dolgozza fel személyes adatait.

A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait a weboldal üzemeltetője felhasználhatja marketing célokra. A weboldal üzemeltetője lehetőséget biztosít az Ön számára azt illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő felhasználását.

K. Harmadik felek weboldalai

A weboldal hivatkozásokat és részleteket tartalmazhat harmadik felek weboldalait illetően. A weboldal üzemeltetőjének nem áll módjában a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vállal felelősséget.

L. Az adatok frissítése

Tudassa a weboldal üzemeltetőjével, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokat.

M. Sütik

A weboldal sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek tartós vagy munkamenet sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. A weboldal munkamenet sütiket és tartós sütiket is használ.

A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog, jelen weboldalon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.